RASPORED SATI-Centar Zabok-1. ciklus

RASPORED SATI

Primjena informacijske tehnologije u poslovanju centar ZABOK,

akademska godina 2018./2019.

I. godina

 

Matematika

PONEDJELJAK

1., 15., 22., 29. listopad

5. i 12. studeni

D - 1

Poslovna ekonomija

UTORAK

2., 9., 16., 23., 30. listopad

6. studeni

D - 1

Računovodstvo

 

SRIJEDA

3., 10., 17., 24., 31. listopad

7. studeni

D - 1

Poslovna informatika

predavanja

ČETVRTAK

11. listopad, 15. studeni

D - 1

 

II. godina

 

Elektroničko poslovanje

PONEDJELJAK

1., 15., 22., 29. listopad

5. i 12. studeni

D - 2

Međunarodna trgovina

UTORAK

2., 9., 16., 23., 30. listopad

6. studeni

D - 2

Poslovne programske aplikacije u primjeni

SRIJEDA

3., 10., 17., 24., 31. listopad

7. studeni

D - 2

Financije poduzeća

ČETVRTAK

4., 11., 18., 25. listopad

1., 8. studeni

D - 2

Marketing

PETAK

5., 12., 19., 26. listopad

2., 9. studeni

D - 2

 

III. godina

 

Izgradnja web aplikacija

SRIJEDA

3., 10., 17., 24., 31. listopad

7. i 14. studeni

D2/

INF.KABINET

Poslovni informacijski sustavi državne uprave

ČETVRTAK

4., 11., 18., 25. listopad

8., 15. studeni

INF. KABINET

Kvantitativni manadžment

PETAK

5., 12., 19., 26. listopad

2., 9. studeni

INF. KABINET

Nastava se održava u naznačene dane od 16:00-20:30 sati.

Raspored nastave dostupan je i na nastava.foi.hr.

Top