UPISI U TIJEKU Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI OSIJEK i Pučko otvoreno učilište Zabok U akademskoj 2020./2021. godini Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeku u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Zabok organizira Pedagoško-psihološku didaktičko-metodičku izobrazbu (PPDMI) – modul A, za novu skupinu polaznika u Zaboku. Izobrazba je namijenjena stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama. Kontakt: Ured za studente; e-mail: ivancin.pouz@gmail.com 098/263-745