U akademskoj 2020./2021. godini Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeku u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Zabok organizira Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu (PPDMI) – modul A, za novu skupinu polaznika u Zaboku.