Obrazovanje

OBRAZOVANJE:

Fakultet za menadžment u turizmu i hotelijerstvu Opatija, Centar studija Zabok

Sveučilišni izvanredni četverogodišnji studij

Telefon:049/223 622

 

 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka

PPDMI

Telefon: 098/223 622

 

Škola stranih jezika

Telefon: 049/221 183

 

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih, osposobljavanje i usavršavanje

Telefon: 049/223 622

Pripreme za polaganje državne mature

Telefon: 049/223 622

Top