Gradska galerija Zabok

UPISI NA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKU DIDAKTIČKO-METODIČKU IZOBRAZBU

Datum: 22.10.2022.

Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI OSIJEK

i

Pučko otvoreno učilište Zabok

 

     U akademskoj 2022./2023. godini Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeku u

suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Zabok organizira Pedagoško-psihološku didaktičko-metodičku izobrazbu (PPDMI) – modul A, za novu skupinu polaznika u Zaboku.

Izobrazba je namijenjena stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama.

     Obavještavamo vas da će se upisi za pedagoško-psihološko i didaktičko metodičko obrazovanje (što realizira Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka) održati

22. listopada 2022. (subota) u

10.00 sati

u Zaboku (bivša Upravna zgrada „Regeneracije“ d.d. Zabok, Prilaz dr.-a Franje Tuđmana 15, Zabok, Dvorana 1., prizemlje desno).

Isti taj dan će se nakon upisa održati i prva predavanja.

     Program ove izobrazbe mogu upisati:


a) pristupnici koji su završili sveučilišni četverogodišnji ili petogodišnji diplomski nenastavnički studij prema starom ili prema novom (bolonjskom) programu,

b) pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekli minimalno 180 ECTS bodova


Svaki pojedini kolegij predviđen planom i programom Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe uključuje ECTS bodove, što znači da završetkom programa polaznici ostvaruju ukupno 60 ECTS bodova. Program Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita.

Cijena programa je 8.500,00 kuna –plaćanje školarine u cijelosti ili na rate putem navedenih debitnih kartica PBZ i Visa Premium (bivša American Express)od 1-6 rata.

Plaćanje se može izvršiti u poslovnicama Financijske agencije, Hrvatske pošte, banaka ili putem internet bankarstva.

Plaćanje je moguće izvršiti i na dan upisa debitnim karticama za korisnike Privredne banke Zagreb d.d., te Visa Premium karticama od 1 - 6 rata. Za korisnike kartica drugih banaka jednokratno.(prema Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka)

 

+ 1.500,00 kn (troškovi organizacije izvođenja nastave prema Pučkom otvorenom učilištu Zaboku - jednokratno) = UKUPNO: 10.000,00 kn.

Za upis je potrebno pripremiti sljedeće dokumente:
- presliku diplome o završenom fakultetu ili školi, (sa pečatom gdje je diploma preslikana ili original diplome donijeti na uvid-nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika);

- kopija vjenčanog lista ukoliko je diploma na djevojačko prezime;
- presliku rodnoga lista ili domovnice

- 2 fotografije većeg formata: 3 x 4 cm;

 

  • potvrdu o uplati školarine prema Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka-8.500,00 kn
  • žiro račun Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku: 2500009-1102044575
  • IBAN:HR1825000091102044575
  • poziv na broj primatelja: OIB studenta

 

  • potvrdu o uplati prvoga obroka troškova organizacije izvođenja nastave -1500,00 kn na žiro račun Pučkog otvorenog učilišta Zabok, Kumrovečka 8, Zabok
  • opis plaćanja: Trošak organizacije studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka 2022/2023.
  • IBAN: HR762360000-1101267065
  • poziv na broj primatelja: OIB studenta


     Sve obavijesti o upisu i početku nastave bit će dostupne na internetskoj stranici Fakulteta

(http://wt.foozos.hr/programi-cjelozivotnog-obrazovanja/o)

Kontakt:

Ured za studente; e-mail: dsinjori@foozos.hr 098/9332022

Kontakt u Zaboku:

Ured za studente; e-mail: ivancin.pouz@gmail.com 098/263-745;

Top