Gradska galerija Zabok

PROGRAM - VOZAČ MOTORNOG VOZILA

Datum: 4.11.2022.

     PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZABOK upisuje polaznike/ce na program PREKVALIFIKACIJE u program-zanimanje: vozač/čica motornog vozila.

-   U program za stjecanje srednje stručne spreme za obavljanje poslova u zanimanju vozač/vozačica motornog vozila može se upisati osoba koja ima:

– završenu osnovnu školu; 18 godina života

– zdravstvena sposobnost – kontraindikacije (od liječnika medicine rada);

- za polaznike programa obrazovanja odraslih obvezna je B kategorija i uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije.    

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/POLAZNICA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Osim općih ciljeva, znanja i vještina i stajališta za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova vozača motornoga vozila:

- stjecanje sposobnosti za sigurno i pravilno upravljanje motornim vozilom na prometnicama;

- stjecanje znanja i vještina za pravilno upravljanje motornim vozilom, uređajima i opremom tijekom rada te njihovo pravilno održavanje;

- stjecanje znanja o sigurnosti pri radu;

- razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti.

     Stručne kompetencije:

Vozač/vozačica motornog vozila:

a)

-posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad;

-poznaje propise vezane uz poznavanje Zakona o sigurnosti u cestovnom prometu, Zakona o javnom cestovnom prometu, Zakona o cestama i cestovnoj signalizaciji;

-poznaje vrste i značajke vozila u cestovnom prijevozu te mehanizacije koja se koristi za ukrcaj ili iskrcaj tereta;

d-poznaje tehnologiju prijevoznoga procesa i dokumentaciju vezanu uz njega;

-posjeduje vještine upravljanja vozilom u cestovnom prometu.

Polaznicima se priznaju stečene svjedodžbe iz prethodnog obrazovanja. Nastava je: dopisno-konzultativna iz razlikovnih i dopunskih predmeta. Nakon odslušanih skupnih i individualnih konzultacija, polaznicima/cama organiziramo predmetne ispite. Polaznik/ca tijekom prekvalifikacije imaju obavezu Izraditi i obraniti završni rad.

   Nakon uspješno položenih ispita i izrade i obrane završnog rada polaznicima/cama izdajemo svjedodžbe o predmetnim razlikovnim i dopunskim ispitima i svjedodžbu o završnome radu za zanimanje: vozač/čica motornog vozila.

 

Cijena je vrlo povoljna uz mogućnost uplate u obrocima!

Informacije i upisi: osobno u Upravnoj zgradi „Regeneracije“ d.o.o. Zabok, Prilaz dr.-a F. Tuđmana 15, Zabok, prizemlje lijevo u vremenu od 8.00 – 14.00 sati.

ili na broj mobitela 098/263 - 745.

Upisi u tijeku

Top