Gradska galerija Zabok

PROGRAM - DADILJA

Datum: 4.11.2022.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZABOK upisuje polaznike/ce na program osposobljavanja za poslove DADILJE.

-           Sukladno članku 8., stavak 1. Zakona o dadiljama (»Narodne novine«, broj 37/2013.), uvjet upisa je najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/POLAZNICA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Završetkom programa osposobljavanja polaznice će biti osposobljene:

1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života

2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke

3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način

4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta

5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta

6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi

7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete

8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja

9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

     Program se realizira nastavom u 400 sati, a sastoji se od teorijskog dijela i vježbi.

 

-           Završna provjera programa osposobljavanja za poslove dadilje obuhvaća pismenu/usmenu provjeru stručnih sadržaja prema

planiranim ishodima učenja, potrebnima za pravilno obavljanje poslova dadilje te praktičnu provjeru.

Praktična provjera obuhvaća:

Primjenu sredstva zaštite na radu

Primjenu opreme, materijala i sredstva za obavljanje poslova dadilje

Primjenu higijensko-epidemioloških mjera u prostoru obavljanja djelatnosti dadilje

Demonstriranje poslova iz djelokruga rada dadilje.

O završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi je tročlano povjerenstvo.

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za poslove DADILJE.

 

Cijena je vrlo povoljna uz mogućnost uplate u obrocima!

Informacije i upisi: osobno u Upravnoj zgradi „Regeneracije“ d.o.o. Zabok, Prilaz dr.-a F. Tuđmana 15, Zabok, prizemlje lijevo u vremenu od 8.00 – 14.00 sati.

ili na broj mobitela 098/263 - 745.

Upisi u tijeku:

 

UZ NAS USPJEŠNO ZAVRŠITE ŠKOLOVANJE !!!

Top