Gradska galerija Zabok

UPISI U PROGRAM PPDMI

Datum: 30.8.2023.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

i

Pučko otvoreno učilište Zabok

 

U akademskoj 2023./2024. godini Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeku u

suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Zabok organizira Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu (PPDMI) – modul A, za novu skupinu polaznika u Zaboku.

Izobrazba je namijenjena stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama.

Program ove izobrazbe mogu upisati:


a) pristupnici koji su završili sveučilišni četverogodišnji ili petogodišnji diplomski nenastavnički studij prema starom ili prema novom (bolonjskom) programu,

b) pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekli minimalno 180 ECTS bodova

Svaki pojedini kolegij predviđen planom i programom Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe uključuje ECTS bodove, što znači da završetkom programa polaznici ostvaruju ukupno 60 ECTS bodova. Program Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita.

Cijena programa je 1327,23 eura. Plaćanje školarine u cijelosti ili na rate putem navedenih debitnih kartica PBZ i Visa Premium (bivša American Express) od 1-6 rata.


Nastava se organizira u dva semestra, a izvodi se u Zaboku subotom prema rasporedu.

     Upisi i početak nastave: rujan 2023.

Kontakt: u Zaboku:

e-mail: ivancin.pouz@gmail.com – mobilni telefon: 098/263-745;

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek

e-mail: dsinjori@foozos.hr, 098/933-2022

Top