Gradska galerija Zabok

POTICANJE ŽENSKE KREATIVNOSTI

Datum: 22.8.2023.

"Poticanje ženske kreativnosti" je ciklus radionica koji je započet krajem svibnja 2023. godine i čiji je cilj motivirati i podupirati kreativnost kod žena srednje dobi, a u isto vrijeme polaznicama radionica omogućiti aktivno provođenje slobodnog vremena u društvu osoba sa sličnim interesima.
Ova se aktivnost, uz potporu Pučkog otvorenog učilišta Zabok, provodi na način da se jednom tjedno u Gradskoj galeriji Zabok održava kreativna radionica (razni aspekti rukotvorstva kao što su izrada kolaža, oslikavanje predmeta i sl.), pri čemu je poseban naglasak stavljen na upotrebu recikliranih materijala (tkanine, uporabni predmeti i sl.).
Moderatorica radionica je gđa. Nedjeljka Hrbić.

Top