Gradska galerija Zabok

LIKOVNA IZLOŽBA DOMINIKA STOJANOVIĆA

Datum: 11.7.2023.

GRADSKA GALERIJA ZABOK, Zivtov trg 10/I
"Izložba maketa"
Dominik Stojanović rođen je 1953. u Rami (BiH), po zanimanju je elektromehaničar, a danas živi u Hrvatskom zagorju. Hobi mu je izrada maketa povijesnih jedrenjaka, pri čemu koristi samo prirodne materijale kao što su drvo oraha i hrasta, laneno ulje itd.
Dok je 1973. godine živio na Visu, zainteresirao se za poznate moreplovce i istraživače koji su tijekom svojih ekspedicija putovali u krajeve svijeta nepoznate ondašnjim Europljanima. Razmišljanje o malim drvenim brodicama na velikim, uzburkanim morima i oceanima s vremenom je dovelo do želje za izradom tih plovila u umanjenom obliku.
Tako su nastali njegovi prvi radovi, a g. Stojanović je tijekom narednih godina usavršavao tehniku izrade maketa, koje su rađene po originalnim nacrtima i odgovaraju stvarnom izgledu svakog broda. Da bi se izradila jedna maketa potrebno je mnogo vremena – za manje brodove potrebna je, u prosjeku, godina dana, dok je za veće i složenije brodove potrebno i do dvije godine rada. Svaka dovršena maketa je ručni rad i unikat.
G. Stojanović je svoje makete u dva navrata izlagao u Njemačkoj, a ovo mu je prva izložba u Zagorju.

Top