OBAVIJESTI FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

OBAVIJESTI

Objavljeni su ispitni rokovi i 2. ciklus predavanja FOI Varaždin, centar Zabok

Dokumenti Datum objave: 13.11.2018.
Top