Gradska galerija Zabok

UPIS U PROGRAME SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Datum: 3.9.2020.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZABOK organizira samostalno i u suradnji sa nizom obrazovnih ustanova i naredne školske godine:

     1. programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih (od 1.-3. ili od 1.-4. razreda),

prekvalifikacije, nastavka obrazovanja za sljedeća zanimanja:

- KOMERCIJALIST/KOMERCIJALISTICA (mogućnost upisa u 1. razred i u 4. razred nakon završenog trogodišnjeg programa za zanimanje prodavač i nakon završenih drugih trogodišnjih programa) ;

-   POSLOVNI TAJNIK/TAJNICA (mogućnost upisa u 1. razred i u 4. razred nakon završenog trogodišnjeg programa za zanimanje prodavač i nakon završenih drugih trogodišnjih programa) ;

- VOZAČ/VOZAČICA MOTORNOGA VOZILA; ZAŠTITAR/ZAŠTITARKA OSOBA I IMOVINE; PEKAR/PEKARICA (mogućnost upisa u 1. razred i u program prekvalifikacije);

 

     2. programe osposobljavanja za zanimanja:

- POMOĆNI KUHAR/KUHARICA, POMOĆNI KONOBAR/KONOBARICA, SOBARICA,

- POMOĆNI KNJIGOVOĐA, VINAR/VINARICA           

I PODRUMAR/PODRUMARICA, KOMPJUTORSKI DAKTILOGRAF/DAKTILOGRAFKINJA;

   NOVO: PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ZA NJEGOVATELJICE I GERONTODOMAČICE,

 

   Potrebno predznanje: najmanje završena osnovna škola. Programi se realiziraju u vremenu od 4. mjeseca do godine dana.:

   Certifikat: uvjerenje o osposobljavanju.

 

     3. osnovnoškolsko obrazovanje odraslih;

 

     3. programe usavršavanja za zanimanja:

- SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA/SAMOSTALNA KNJIGOVOTKINJA,

RAČUNALNI OPERATER/RAČUNALNA OPERATERKA, POSLOVOĐA/POSLOVOTKINJA,

POSLOVNA TAJNICA/TAJNIK;

     Potrebno predznanje: završena srednja škola ili odgovarajuća srednja škola.

     Certifikat: nakon uspješnog svladavanja programa i ispita, polaznik će dobiti uvjerenje o

     usavršavanju.

   Programi se realiziraju u vremenu od 4. mjeseca do godine dana.

 

     4. UČENJE STRANOG JEZIKA (ENGLESKI, NJEMAČKI, TALIJANSKI);

 

     OSNOVNA I DOPUNSKA IZOBRAZBA ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA;

 

     5. U akademskoj 2020./2021. godini Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Zabok organizira Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu

(PPDMI) – modul A, za novu skupinu polaznika u Zaboku.

Izobrazba je namijenjena stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama.
Program ove izobrazbe mogu upisati:
a) pristupnici koji su završili sveučilišni četverogodišnji ili petogodišnji diplomski nenastavnički studij prema starom ili prema novom (bolonjskom) programu,
b) pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekli minimalno 180 ECTS bodova
c) pristupnici koji su završili srednju strukovnu školu.
Svaki pojedini kolegij predviđen planom i programom Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe uključuje ECTS bodove, što znači da završetkom programa polaznici ostvaruju ukupno 60 ECTS bodova. Program Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita.

 

 

   Način stjecanja naobrazbe: polaganjem ispita, a oblici izvođenja nastave su: REDOVITA NASTAVA, DOPISNO-KONZULTATIVNA NASTAVA I/ILI KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA.    

Polaznicima koji se školuju u programima nastavka obrazovanja ili prekvalifikacije, kao i polaznicima koji su završili jedan ili više razreda srednje škole, priznaju se ranije stečene

svjedodžbe, uz obvezu polaganja razlikovnih i dopunskih ispita.

     Na kraju završenog razreda polazniku se izdaje razredna svjedodžba, a na kraju uspješnog školovanja i svjedodžba o obrani završnog rada.

     Troškove školovanja u programima srednjoškolskog obrazovanja odraslih snose polaznici osobno, odnosno ustanova, organizacija ili trgovačko društvo koje ih upućuje na školovanje.

     Početkom rada pojedine obrazovne skupine započinje i nastavna godina.

PROGRAMI SU VERIFICIRANI (ODOBRENI RJEŠENJIMA ZA IZVOĐENJE)!

OSIGURAVAMO UDŽBENIKE/NASTAVNA PISMA.

ŠKOLARINA POVOLJNA UZ MOGUĆNOST UPLATE U VIŠE MJESEČNIH OBROKA !!!

Informacije i upisi: osobno u Upravnoj zgradi „Regeneracije“ d.o.o. Zabok, Prilaz dr.-a F. Tuđmana 15, Zabok, prizemlje lijevo u vremenu od 9.00 – 14.00 sati.

ili na broj mobitela 098/263 - 745.

Upisi traju:

za jesenski upisni rok: od 01. do 11. rujna 2020. godine;

Top