Multimedijski centar Zabok

IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA - 19.03.2021. U 16.00 SATI

Datum: 18.2.2021.

DOPUNSKA IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA ĆE SE ODRŽATI 19.03.2021. u 16.00 sati/20.03.2021.u 13.00 sati i 26.03.2021.  U 16.00 sati i

OSNOVNA IZOBRAZBA ĆE SE ODRŽATI  TERMINU OD 24./25. I 26.03.2021. U 16.00 SATI

Zainteresirani se mogu javiti u Pučko otvoreno učilište Zabok, bivša Upravna zgrada „Regeneracije“ d.o.o., Prilaz dr-a Franje Tuđmana 15, 49 210 Zabok, prizemlje lijevo, MOBITEL: 098/263-745 ili na e-mail: ivan.vancina@kr.htnet.hr.

Predmet: Organizacija izobrazbe održive uporabe pesticida

Direktivom EU parlamenta i vijeća (2009/128/EZ) te hrvatskim Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), te Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 115/2018) određeno je da svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Obveznici izobrazbe koji su završili osnovne module izobrazbe moraju redovito obnavljati znanje kroz dopunsku izobrazbu, najkasnije u roku 5 godina nakon stjecanja osnovne ili dopunske izobrazbe.

Budući da su obveznici izobrazbe po svim modulima prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) morali završiti osnovni modul izobrazbe u trajanju od minimalno 15 školskih sati najkasnije do 26.11.2015. godine, približava se vrijeme za obnovu i dopunu znanja kroz dopunsku izobrazbu u trajanju od 5 školskih sati.

Pučko otvoreno učilište Zabok je rješenjem Ministarstva poljoprivrede ovlašteno za provođenje izobrazbe. Ovlaštenje se odnosi za sljedeće vrste modula: modul za profesionalne korisnike i modul za distributere. Modul za profesionalne korisnike obuhvaća sljedeće kategorije: OPG-e i druge poljoprivrednike, tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o., zadruge), pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (šume, šumski rasadnici, parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine). Modul za distributere obuhvaća kategoriju uvoznika, dobavljača, trgovaca na veliko i malo i prodavača.

Izobrazbu provode ovlašteni predavači.

Pučko otvoreno učilište Zabok će provoditi osnovnu izobrazbu kroz trodnevne tečajeve prema 15-satnom programu odobrenom od Ministarstva poljoprivrede, te kroz jednodnevnu dopunsku izobrazbu u trajanju od 5 školskih sati. U sklopu izobrazbe polaznici dobivaju Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja.

Temeljem položenog pismenog ispita nakon izobrazbe, dobiva se potvrda o položenom ispitu, te naknadno identifikacijska iskaznica kojom se dokazuje pravo nabave i primjene pesticida namijenjenih profesionalnim korisnicima.

Uvjet za pohađanje izobrazbe je navršenih 18 godina i završena minimalno osnovna škola.

Cijena izobrazbe u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Zabok je određena Cjenikom o visini naknada za provođenje izobrazbe.

Naknada za provedbu osnovne izobrazbe je 300,00 kn.

Naknada za provedbu dopunske izobrazbe je 100.00 kn.

Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice je 30.00 kn.

Naknada troškova uplaćivati će se uplatnicom zajedno u ukupnom iznosu.

Provedba osnovne i dopunske izobrazbe vršiti će se u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Zabok, bivša Upravna zgrada „Regeneracije“ d.o.o. Zabok, Prilaz dr.-a Franje Tuđmana 15, 49210 Zabok, odnosno prema dogovoru sa Udrugama.

Polaznici/e koji su završili osnovnu izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida moraju donijeti presliku potvrde ili iskaznice.

U Zaboku, 26. veljače 2021.

Top