Gradska galerija Zabok

PRIJAVE ZA UPIS PROGRAMA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE IZOBRAZBE (PPDMI) U ZABOKU

Datum: 30.1.2020.

Obavijest za prijave na program pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe (PPDMI) - modul A, Zabok

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Zabok u akademskoj 2019./2020.godini, i organizira 
Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu (PPDMI) – modul A, za novu skupinu polaznika u Zaboku.
Izobrazba je namijenjena stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama.


Program ove izobrazbe mogu upisati:
a) pristupnici koji su završili sveučilišni četverogodišnji ili petogodišnji diplomski nenastavnički studij prema starom ili prema novom (bolonjskom) programu,
b) pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekli minimalno 180 ECTS bodova


Svaki pojedini kolegij predviđen planom i programom Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe uključuje ECTS bodove, što znači da završetkom programa polaznici ostvaruju ukupno 60 ECTS bodova. Program Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita.

Cijena programa je 8.500,00 kuna (iznos školarine) i može se platiti u dva obroka. Polaznici još uplaćuju iznos od 1.500,00 kn za troškove organizacije izvođenja nastave. Taj iznos se može uplatiti u dva obroka.

Pristupnici koji žele upisati program Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe do 14. ožujka 2020. mogu podnijeti pisanu prijavu osobno, e-mailom aletic@foozos.hr , faxom ili poštom na adresu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Gundulićeva 20, 35000 Slavonski Brod i na e-mail adresu: ivancin.pouz@gmail.com.

Nastava se organizira u dva semestra, a izvodi se u Zaboku -subotom od 8,30 sati prema rasporedu.
Planirani početak predavanja je 21. ožujka 2020. Obavijest o upisu i raspored predavanja s potrebnim uputama pristupnici će dobiti pravovremeno. 

Za upisu je potrebno pripremiti sljedeće dokumente:
• presliku diplome o završenom fakultetu ili školi, (s pečatom gdje je dokument preslikan) 
• presliku rodnoga lista 
• presliku domovnice 
• 2 fotografije 
• potvrdu o uplati prvoga obroka školarine (4.250,00 kn na žiro račun Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, IBAN:HR1825000091102044575, model: HR67, poziv na broj odobrenja upisati svoj OIB, te dodati u nastavku -145);

-potvrdu o uplati prvoga obroka za troškove organizacije izvođenja nastave u iznosu od 750,00 kn (popunjene uplatnice dobivate kod upisa a uplatiti možete u Zaboku);

Sve obavijesti o upisu i početku nastave bit će dostupne na internetskoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i Pučkog otvorenog učilišta Zabok.


Kontakt:
Ured za studente; e-mail: aletic@foozos.hr 035/492-643, 035/492-640; fax: 035/492-971
Prijamni ured dekana; e-mail: jkristic@foozos.hr 031/321-700

Ivan Vančina;

ivan.vancina@kr.htnet.hr ili

ivancin.pouz@gmail.com

mob.098/263-745

Top