Gradska galerija Zabok

ODRŽANO OTVORENJE IZLOŽBE PEEK & POKE

Datum: 20.12.2019.

"Ova izložba je organizirana uz financijsku podršku Krapinsko zagorske županije. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Pučkog otvorenog učilišta Zabok, i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati odrazom stajališta Krapinsko zagorske županije".

Top