Gradska galerija Zabok

IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Datum: 6.3.2023.

Direktivom EU parlamenta i vijeća (2009/128/EZ) te hrvatskim Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), te drugim zakonskim propisima znici izobrazbe koji su završili osnovne module izobrazbe moraju redovito obnavljati znanje kroz dopunsku izobrazbu, najkasnije u roku 5 godina nakon stjecanja osnovne ili dopunske izobrazbe.

Pučko otvoreno učilište Zabok je rješenjem Ministarstva poljoprivrede ovlašteno za provođenje izobrazbe. Ovlaštenje se odnosi za sljedeće vrste modula: modul za profesionalne korisnike i modul za distributere. Modul za profesionalne korisnike obuhvaća sljedeće kategorije: OPG-e i druge poljoprivrednike, tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o., zadruge), pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (šume, šumski rasadnici, parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine). Modul za distributere obuhvaća kategoriju uvoznika, dobavljača, trgovaca na veliko i malo i prodavača. Izobrazbu provode ovlašteni predavači.

Pučko otvoreno učilište Zabok će provoditi osnovnu izobrazbu kroz trodnevne tečajeve prema 15-satnom programu odobrenom od Ministarstva poljoprivrede, te kroz jednodnevnu dopunsku izobrazbu u trajanju od 5 školskih sati.

Temeljem položenog pismenog ispita nakon izobrazbe, dobiva se potvrda o položenom ispitu, te naknadno identifikacijska iskaznica kojom se dokazuje pravo nabave i primjene pesticida namijenjenih profesionalnim korisnicima.

Uvjet za pohađanje izobrazbe je navršenih 18 godina i završena minimalno osnovna škola. Naknada za provedbu osnovne izobrazbe je 43,80 €. Naknada za provedbu dopunske izobrazbe je 17,25 €. U naknadu je uračunata i naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice. Naknada troškova uplaćivati će se uplatnicom zajedno u ukupnom iznosu.

Predbilježbe se primaju u Pučkom otvorenom učilištu Zabok, bivša Upravna zgrada „Regeneracije“ d.o.o., Prilaz dr-a Franje Tuđmana 15, 49 210 Zabok, prizemlje lijevo, na telefon 049/223-622, Mbtl 098/263-745 ili na e-mail: ivancin.pouz@gmail.com. Polaznici/e koji su završili osnovnu izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida moraju donijeti presliku potvrde ili iskaznice, te presliku svjedodžbe ili diplome o završenom školovanju (preslika svjedodžbe o završenom 8. razredu osnovne škole ili presliku svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole ili presliku diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi).

Top