Gradska galerija Zabok

IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Datum: 3.9.2020.

IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

     02. 10. 2020. u 15.30 sati;

BIVŠA UPRAVNA ZGRADA „REGENERACIJE“ d.o.o. Zabok, Prilaz dr.-a F. Tuđmana 15, DVORANA 1., prizemlje lijevo;

Direktivom EU parlamenta i vijeća (2009/128/EZ) te hrvatskim Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), te Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 115/2018) određeno je da svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Obveznici izobrazbe koji su završili osnovne module izobrazbe moraju redovito obnavljati znanje kroz dopunsku izobrazbu, najkasnije u roku 5 godina nakon stjecanja osnovne ili dopunske izobrazbe.

Pučko otvoreno učilište Zabok je rješenjem Ministarstva poljoprivrede ovlašteno za provođenje izobrazbe. Ovlaštenje se odnosi za sljedeće vrste modula: modul za profesionalne korisnike i modul za distributere. Modul za profesionalne korisnike obuhvaća sljedeće kategorije: OPG-e i druge poljoprivrednike, tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o., zadruge), pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (šume, šumski rasadnici, parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine). Modul za distributere obuhvaća kategoriju uvoznika, dobavljača, trgovaca na veliko i malo i prodavača. Izobrazbu provode ovlašteni predavači.

Pučko otvoreno učilište Zabok će provoditi jednodnevnu dopunsku izobrazbu u trajanju od 5 školskih sati.

Temeljem položenog pismenog ispita nakon izobrazbe, dobiva se potvrda o položenom ispitu, te naknadno identifikacijska iskaznica kojom se dokazuje pravo nabave i primjene pesticida namijenjenih profesionalnim korisnicima.

Uvjet za pohađanje izobrazbe je navršenih 18 godina i završena minimalno osnovna škola. Naknada za provedbu dopunske izobrazbe je 100.00 kn. Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice je 30.00 kn. Naknada troškova uplaćivati će se uplatnicom zajedno u ukupnom iznosu: 130,00 kn.

Provedba dopunske izobrazbe vršiti će se u Zaboku, u prostoru bivše Upravne zgrade „Regeneracije“ d.o.o. Zabok, Prilaz dr.-a F.Tuđmana 15, DVORANA 1., prizemlje lijevo.

Zainteresirani se mogu javiti u Pučko otvoreno učilište Zabok, bivša Upravna zgrada „Regeneracije“ d.o.o., Prilaz dr-a Franje Tuđmana 15, 49 210 Zabok, prizemlje lijevo, na telefon 049/223-622, Mbtl 098/263-745 ili na e-mail: ivancin.pouz@gmail.com i tvrancic@inet.hr., najkasnije do 25. rujna 2020. godine.

Polaznici/e koji su završili osnovnu izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida moraju donijeti presliku potvrde ili iskaznice, svjedodžbu o završenom 8. razredu osnovne škole, maturalnu ili svjedodžbu o obrani završnog rada o završenoj srednjoškolskoj izobrazbi i/ili presliku diplome o završenom studiju na visokoškolskoj ustanovi, te ispunjenu prijavnicu za dopunsku izobrazbu o održivoj uporabi pesticida (nalazi se na stranici Ministarstva poljoprivrede ili ju možete osobno podići kod nas).

Top